• Granada  - knjiga: Hablar por los codos

Hablar por los codos


Ovu zabavnu, a pre svega veoma korisnu knjigu, objavila je u Španiji 2004. godine izdavačka kuća EDELSA. Knjiga obuhvata 175 fraza i izraza i 45 poslovica. Svaka je ilustrovana, a tamo gde je bilo moguće, dato je i poreklo fraze ili izraza što ih čini lakšim za učenje.

Preporučuje se za nivoe od B2 do C2, ali je uz dobro objašnjenje i odgovarajuću pripremu mogu koristiti polaznici svih nivoa.