/ Monotematski kursevi u granadi

  • Objavljeno: 
  • 13.6.2016

Monotematski kursevi u granadi

Vaša škola GRANADA i ovog semestra organizuje monotematske kurseve. Prvi kurs (Značenje i upotreba glagolskih vremena u španskom i srpskom jeziku) počinje 08.oktobra u 17:00 časova. Časovi su utorakom i petakom od 17:00 časova. Ako polaznicima kursa ovaj termin ne bude odgovarao, moguć je dogovor o promeni termina. 

Zainteresovani mogu da se jave na telefon škole.